top of page

Serveis

​"La clau de l'educació no és ensenyar, és despertar". Ernest Renan
​Acompanyament d'excursions i colònies


Servei d'acompanyament per a la realització d'excursions i colònies dins l'horari lectiu amb monitors/es titulats dins l'àmbit del lleure i/o l'educació i amb experiència. 

​Serveis d'acollida

Servei especialitzat d'acolliment matinal. L'horari pot ser de 7.30 a 9h o de 8 a 9h, depenent de les necessitats de cada centre.  

Activitats extraescolars

 

Les activitats extraescolars són un ​complement educatiu de la jornada escolar de molts infants. Es realitzen fora de l’horari lectiu i contribueixen a despertar inquietuds, a reforçar els seus coneixements, a fomentar la creativitat i a desenvolupar valors.

Les persones expertes assenyalen que les activitats extraescolars són útils en la mesura que afavoreixen el desenvolupament personal de

l'infant, i que aquest ha de viure-les com una experiència lúdica i com un temps dedicat al joc i a l’aprenentatge educatiu

Serveis de monitoratge

 

​Servei de monitors/es titulats i amb experiència en el món del lleure educatiu per a la realització de qualsevol servei i/o projecte que vulgueu implementar al vostre centre.

Activitats de lleure per adults


Activitats dirigides a persones adultes per tal de donar resposta a possibles inquietuds i necessitats.

Dinamització d'esdeveniments


Oferim dinamitzar qualsevol esdeveniment i/o festivitat que volgueu celebrar al vostre centre amb professionals titulats i amb experiència.

Casals d'estiu i d'hivern

 

Servei integral de casals d'estiu i hivern adaptats a les vostres necessitats, per tal de cobrir els espais vacacionals que queden fora de l'horari lectiu, garantint així la conciliació familiar​. 
 

bottom of page