• Espai Lúdic

Baixada de ràtios


Us compartim aquest escrit penjat a la pàgina de CCOO de lleure educatiu i sociocultural.

En aquestes setmanes, les famílies catalanes amb filles i fills es trobaran en ple procés de preinscripció per al proper curs escolar. Novament, es poden trobar amb tancaments d’aules a P3 i amb sobresaturació a les aules de secundària; uns problemes que no són fortuïts, sinó fruits de dos decisions polítiques durant la darrera dècada, compartides pels governs català i espanyol: La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers anys d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària, tant obligatòria com postobligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat, tal i com ja vam denunciar CCOO. Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han comportat deixar d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els darrers 6 anys, el que representa gairebé el pressupost sencer d’un any. Per a les CCOO, la planificació educativa és clau per poder entomar les problemàtiques d’escolarització i requereix un canvi radical en el posicionament dels darrers governs de la Generalitat. Un canvi que passi per deixar de pensar en les places escolars com en un mercat, on es fomenti la competitivitat entre centres per triar un determinat alumnat. No es pot deixar la garantia del dret a l’educació al mercat. Els drets de ciutadania només poden ser garantits pels poders públics vetllant els interessos de l’alumnat i de la societat a la que va dirigida l’educació. Som conscients que aquest canvi, que ha de comportar obligatòriament canvis en la legislació educativa catalana, són complicats en un moment polític com l’actual. Però no per això podem tolerar els perjudicis per a la ciutadania catalana que representa no prendre decisions polítiques. En defensa de la qualitat educativa del sistema català, les CCOO proposem als grups parlamentaris catalans que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria 30, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals. Aquestes ràtios d’alumnes han de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva. Així mateix, evitarà el tancament d’aules de P3 i els impactes que representen: Socials, perquè acaba provocant l’abandonament de l’estructura creada. Laborals, no només per la pèrdua de llocs de treball del personal docent, sinó també del personal de suport a l’educació tant a l’horari lectiu com l’extraescolar. Pedagògics, perquè tancar línies i atapeir les aules amb més de 25 alumnes, sense TEI i amb la limitació de recursos de suport, no genera qualitat educativa. Una reducció de ràtios que també s’haurà de veure reflectida als menjadors escolars, que ara mateix no està recollida a cap normativa general. Des de CCOO estem treballant per tal que el no nat Decret de Menjadors Escolars limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar.

Ens vols ajudar a fer-ho possible? Aquí et donem algunes idees:

1. Signa la petició electrònica adreçada a tots els grups del Parlament de Catalunya. Envia a tots els teus contactes aquest link: Bit.ly/SignaBaixadaDeRàtios 2. Si ets personal educatiu, ajuda'ns a recollir el suport dels membres del Claustre del teu centre. 3.- Fes arribar a l'AMPA del teu centre aquesta carta, demanant-li el seu suport a la petició de baixada de ràtios. 4.- Demana als grups municipals de la teva localitat que donin suport a una moció de l'Ajuntament per aconseguir-ho. 5.- Ajunta't amb més persones i recolliu signatures en aquests fulls, i feu-nos-els arribar. 6.- Demana al Consell Escolar del teu centre que s'hi adhereixi.

Si voleu més informació, us adjuntem l'enllaç: http://lleure.ccoo.cat/2018/04/baixada-de-ratios.html

#lleure #ratio #infants #cursescolar #preinscripció

8 vistas0 comentarios

“De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ESPAI LUDIC con CIF G63569974 y domicilio social sito en c/Miquel, 2 porta 1. 08830, SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, ESPAI LUDIC informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

ESPAI LUDIC informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ESPAI LUDIC se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico ESPAILUDIC1@HOTMAIL.COM.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ESPAI LUDIC, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de ESPAI LUDIC.

  • Icono social Instagram
  • Facebook icono social
  • Icono social Twitter