Institut Rubió I ors

Benvinguts i benvingudes a la pàgina de l'institut Rubió I Ors

 

A l'institut Runió I Ors, la nostra entitat gestiona el projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.